Hlavní náplní je vypracování kompletní projektové dokumentace.

Projekty studií, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby.


- zajištění stavebního povolení, včetně vyřízení všech potřebných dokumentů k projektu stavby.
- konzultační a poradenská činnost
- zaměření současného stavu objektu
- inženýrská činnost a technické poradenství
- zajištění geodetického zaměření pozemku
- zajištění potřebných průzkumů