Dokumentace pro územní řízení

Dokumentace obsahuje základní informace o velikosti a členění stavby, její začlenění do krajiny, napojení stavby na technickou infrastrukturu a další informace pro územní řízení.