Dokumentace pro územní souhlas obsahuje:

* textovou část (popis stavby)
* situace (umístění stavby na pozemku, zakreslené do katastrální mapy)
* výkresy půdorysů (základní rozměry s popisem místností)
* řezy (výškové kóty podlaží, střech, terénu)
* pohledy