Inženýrská činnost

Nabízíme inženýrskou činnost (zastupování při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky řízení) pro novostavby i rekonstrukce.

Předprojektová inženýrská činnost
-vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků
-zpracování jednotlivých etap projektové dokumentace

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí
-zpracování projektové dokumentace a jednání s projektantem a příslušnými orgány

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení
-zajištění všech podmínek pro udělení stavebního povolení

Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu
-zajištění podkladů ke kolaudačnímu řízení stavby - revize, zkoušky, certifikáty