Dokumentace skutečného provedení stavby


Dojde-li v průběhu realizace stavby ke stavebním změnám zásadního charakteru, je třeba vypracoat dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude sloužit k projednání změny stavby před dokončením na příslušném úřadě, nebo jako příloha ke kolaudaci stavby.