Dokumentace pro stavební povolení

Tato dokumentace slouží k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Je mnohem podrobnější (měřítko 1:100, 1:50) než pro územní řízení. Obsahuje materiálové a technické řešení, včetně rozvodů vnitřních sítí, přípojek inženýrských sítí a základní statické ověření konstrukce. Součástí je dále požárně bezpečnostní zpráva, průkaz energetické náročnosti stavby a další náležitosti potřebné pro stavební řízení. Podle této dokumentace je možné již stavbu realizovat.